Metamorfozy

Zęby starte z powodu bruksizmu

Leczenie estetyczne za pomocą koron ceramicznych

Zęby starte z powodu bruksizmu

odbudowa estetyczna i korekta kształtu zębów za pomocą najmniej inwazyjnej techniki bonding ( licówki i nakłady kompozytowe)

Leczenie estetyczne

Leczenie estetyczne za pomocą koron metalowo-porcelanowych i protezy ruchomej bezklamrowej (retencyjne elementy precyzyjne -zatrzaski)

Leczenie estetyczne

odbudowa estetyczna i korekta kształtu zębów za pomocą najmniej inwazyjnej techniki kompozytowej (bonding)

Leczenie estetyczne

Leczenie estetyczne za pomocą licówek kompozytowych ( bonding), koron metalowo-porcelanowych i protez bezklamrowych (retencyjne elementy precyzyjne-zatrzaski)

Leczenie estetyczne

Korony pełnoceramiczne

Umów wizytę