Metamorphoses

Complex treatment, porcelain crowns, bonding (composite veneers)

Leczenie kompleksowe, korony porcelanowe, bonding (licówki kompozytowe)
Leczenie kompleksowe, korony porcelanowe, bonding (licówki kompozytowe) przed i po

Comprehensive treatment, gum correction, all-ceramic crowns,
tooth whitening, bonding (composite veneers)

Leczenie kompleksowe, korekta dziąsła, korony pełnoceramiczne, wybielanie zębów, bonding (licowki kompozytowe)
Leczenie kompleksowe, korekta dziąsła, korony pełnoceramiczne, wybielanie zębów, bonding (licowki kompozytowe)

Complex treatment, porcelain crowns, non-clasp dentures

Leczenie kompleksowe, korony porcelanowe, proteza bezklamrowa
Leczenie kompleksowe, korony porcelanowe, proteza bezklamrowa

Complex treatment, all-ceramic crowns

Leczenie kompleksowe, korony pełnoceramiczne
Leczenie kompleksowe, korony pełnoceramiczne

Aesthetic treatment, teeth whitening, bonding (composite veneers)

Leczenie estetyczne, wyielanie zębów, bonding (licówki kompozytowe)
Leczenie estetyczne, wybielanie zębów w gabinecie, bonding (licówki kompozytowe)

Aesthetic treatment, teeth whitening, bonding (composite veneers)

Leczenie estetyczne, wybielanie zębów, bonding (licówki kompozytowe)

Aesthetic treatment, bonding (composite veneers)

Leczenie estetyczne, bonding (licówki kompozytowe)

Aesthetic treatment, teeth whitening, bonding (composite veneers)

Leczenie estetyczne, wybielanie zębów, bonding (licówki kompozytowe)

Aesthetic treatment, teeth whitening, ICON stain correction, bonding

Leczenie estetyczne, wybielanie zębów w gabinecie, korekta przebarwień ICON, bonding (licówki kompozytowe)

Complex treatment, all-ceramic crowns,
implants

Leczenie kompleksowe, korony pełnoceramiczne, implanty

Complex treatment, all-ceramic crowns

Leczenie kompleksowe, korony pełnoceramiczne

Make an appointment